Ποια είναι τα δύο φυσικά συστατικά που δεν πρέπει να λείπουν από ένα βρεφικό απορρυπαντικό;

hint να θυμασαι το γραμμα

A

προσπαθησε ξανα

προσπαθησε ξανα

προσπαθησε ξανα